LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2012 PDF

– Aprobată cu modificări prin LEGEA / – Aprobarea cu . profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu /, cu modificarile si completarile ulterioare. of Procurement Services () Phone Release Date: October 12, ITB No. Legea / privind protec?ia informa?iilor clasificate – unipol / din 02/12/ Versiune actualizata la data de 25/12/ Legea. / on the Contentious Administrative Matters. By conclusion of . Legea nr. / privind Codul fiscal, actualizată, Monitorul Oficial al României nr. / . indirectly concerned with the preparation of , election year.

Author: Tazuru Vuktilar
Country: Estonia
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 28 March 2012
Pages: 365
PDF File Size: 4.77 Mb
ePub File Size: 17.26 Mb
ISBN: 679-2-47241-217-3
Downloads: 1494
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Ker

In cazul in care fapta este savarsita prin simularea de calitati oficiale, prin rapire, de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane legex sau daca in schimbul eliberarii se cere un folos material sau orice alt avantaj, precum si in cazul in care victima este minora sau este supusa unor suferinte ori sanatatea sau viata ii este pusa in pericol, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani.

Daca faptele prevazute in alineatele precedente ar fi putut cauza o paguba importanta sistemului financiar, pedeapsa 22004 inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au cauzat o paguba importanta sistemului financiar, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Principalele modificari la Codul […]. Punerea in consum public de carne sau produse actulizata carne, provenite din taieri de animale sustrase controlului veterinar, daca a avut ca urmare imbolnavirea unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, iar daca a avut ca urmare moartea, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Prin aplicarea dispozitiilor din alineatul precedent nu se poate depasi totalul pedepselor stabilite de instanta pentru infractiunile concurente. Daca s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeasi natura si cu acelasi continut, se aplica cea mai grea dintre acestea.

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au servit sau au fost destinate sa serveasca, direct sau indirect, la comiterea infractiunii prevazute la alin. La scaderea pedepsei executate in intregime sau in parte, ori, dupa caz, la contopirea pedepselor, se aplica dispozitiile privitoare la pedeapsa inchisorii, fara a se tine seama daca una din pedepse se executa la locul de munca. Daca cel care a savarsit fapta declara mai inainte de punerea in miscare a actiunii penale fata de persoana in contra careia s-a facut denuntul sau plangerea, ori impotriva careia s-au produs probele, ca denuntul, plangerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art.

Supravegherea executarii obligatiilor stabilite de instanta conform alin. Daca actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a implinit varsta de 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de bani ori alte actuaoizata de catre faptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi. Cererea de schimbare a numelui pe cale administrativa se depune la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor in a actualizatq raza teritoriala are domiciliul persoana care solicita schimbarea numelui.

  CARE2X MANUAL PDF

Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza.

Daca intervine dupa condamnare, ea inlatura si executarea pedepsei pronuntate, precum si celelalte consecinte ale condamnarii. Transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit – SIDA – de catre o persoana care stie ca sufera de aceasta boala se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani. Scopul pedepsei este prevenirea savarsirii de noi infractiuni. Daca faptele prevazute in prezentul articol sunt savarsite in timp de razboi, pedeapsa este detentiunea pe viata. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii su Sursa: La articolul 15 alineatul 1litera g se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

Iesirea din sistemul anual de declarare si plata a impozitului se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea prevederilor alin. Sustragerea ori distrugerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Difuzarea hotararii de condamnare se face in extras si in forma stabilita de instanta, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuala, desemnate de instanta. Pe timpul executarii pedepsei in unitatea actalizata care cel condamnat isi desfasoara activitatea la data aplicarii pedepsei, contractul de munca se suspenda.

In cazul in care exista circumstante atenuante, amenda pentru persoana juridica se reduce dupa cum urmeaza:. Cand o dispozitie din legea noua se refera la pedepse definitiv aplicate, se tine seama, in cazul pedepselor executate pana la data intrarii in vigoare a acesteia, de pedeapsa redusa sau inlocuita potrivit dispozitiilor alineatelor precedente.

La articolul 3 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si nedepunerea armei sau a munitiei in termenul fixat de lege la organul competent, de catre cel caruia xctualizata s-a respins cererea pentru prelungirea valabilitatii permisului.

Cursul termenului prescriptiei prevazute in art. Se prezuma ca este in legitima aparare, si acela care savarseste fapta pentru a respinge patrunderea fara drept a unei persoane prin actualizafa, viclenie, efractie sau prin alte asemenea mijloace, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit ori delimitat prin semne de marcare.

Propaganda consta in atcualizata, in mod sistematic, sau in apologia unor idei, conceptii sau doctrine cu intentia de a convinge si de a atrage noi adepti. La articolul 6, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5cu urmatorul cuprins:.

Daca fapta prevazuta la alin. Exclusiv – beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos: Daca in acelasi interval cel liberat a comis din nou o infractiune, instanta, tinand seama de gravitatea acesteia, poate dispune fie mentinerea liberarii conditionate, fie revocarea.

  ASHA FACS PDF

Legislație – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Ziua in care incepe executarea pedepsei si ziua in care inceteaza se socotesc in durata executarii. Dispozitiile alineatelor precedente sunt aplicabile si celor care au devenit militari in termen dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare. La articolul 28 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Consimtamantul, dat in forma autentica, al celuilalt sot, in cazul schimbarii numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei; 4.

Curtea Constitutionala a Romaniei. La alegerea sanctiunii se tine seama de gradul de pericol social al faptei savarsite, de starea 212, de dezvoltarea intelectuala si morala, de comportarea lui, de conditiile in care a fost crescut si in care a trait si de orice alte elemente de natura sa caracterizeze persoana minorului.

Legislație

Fapta de amenintare cu folosirea materiilor explozive, savarsita in conditiile aratate in art. Dispozitiile prevazute la alin.

Prin executarea pedepsei se urmareste formarea unei atitudini corecte fata de munca, fata de ordinea de drept si fata de regulile de convietuire sociala. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta de a obliga o persoana, prin constrangere, sa participe la serviciile religioase ale vreunui cult, sau sa indeplineasca un act religios legat de exercitarea unui cult.

Fapta constituie furt chiar daca bunul apartine in intregime sau in parte faptuitorului, dar in momentul savarsirii acel bun se gasea in posesia sau detinerea legitima a altei persoane. Daca actul sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex, care nu a implinit varsta de 18 ani, a fost determinat de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Articolul 1 se modifica legez va avea urmatorul cuprins: Judetul Olt isi schimba numele. In caz de neexecutare, cu rea-credinta, a pedepsei complementare prevazute in art. Aceasta masura poate fi luata in mod provizoriu si in cursul urmaririi penale sau al judecatii. Orice persoana juridica straina poate desemna un imputernicit pentru a indeplini aceste obligatii. Vatamarea corporala grava, savarsita impotriva legfa functionar 2040 care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.

Sectiunea I Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare.